LA MAJORIA DE VOTANTS INDEPENDENTISTES VOL QUE UN ESTAT CATALÀ DISPOSI DE FORCES DE DEFENSA

UN 70% DELS ENQUESTATS, A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓ EN MISSIONS DE PAU INTERNACIONALS

La SEM publica per segona vegada el Baròmetre de la Defensa de Catalunya, l’enquesta anual que pregunta els catalans sobre unes Forces de Defensa pròpies en un futur estat català independent.

En aquesta segona ocasió també s’ha encarregat el treball de camp a l’empresa GESOP. L’informe de la qual fem públic de forma transparent, com ja vam fer el 2017.

El nostre anàlisi de l’enquesta, que inclou creuaments de dades no presents a l’informe de GESOP, és el que segueix:

Els resultats mostren un empat tècnic entre partidaris i detractors de disposar de Forces de Defensa (Sí 40,7%; No 40,9%). La reducció del suport respecte del 2017, des del nostre punt de vista és atribuïble al diferent moment que viu l’independentisme respecte del 2017 quan es realitza el treball de camp. La situació actual, d’una certa frenada del projecte independentista en comparació als mesos previs del referèndum de l’1 d’Octubre expliquen aquesta diferència.

Òbviament la necessitat de disposar de Forces de Defensa un cop Catalunya esdevingui un estat independent, preocupa més els partidaris de la independència que els del status quo. Així és que entre els votants independentistes el suport a unes Forces de Defensa pròpies és majoritari, però per una diferència ajustada de 4,7 punts. En canvi entre els votants que no donen suport a forces independentistes la diferència és de vint punts a favor del No.

 

“Cas que Catalunya esdevingui un país independent, estaria d’acord que disposés d’unes forces de defensa…?”
  Si No
Votants de partits independentistes 52,3% 47,7%
Votants de partits no independentistes 39,9% 60,1%

Que el 40% de votants a partits que no són independentistes estiguin a favor d’una Defensa pròpia en cas d’independència implica que veuen aquesta opció com possible i els preocuparia que en aquesta eventualitat Catalunya esdevingués indefensa.

Pel que fa al suport a la participació d’unes forces de Defensa catalanes en missions de pau internacionals, es manté en un nivell molt alt d’aprovació. Un 70% dels enquestats n’està a favor. Aquest suport mostra l’acceptació per part dels que en principi discuteixen la necessitat de forces de Defensa pròpies (per oposició a la independència o conviccions antimilitaristes) de la necessitat d’intervenir en missions de pau amb efectius militars com un rol principal d’aquests. El 60,5% dels qui manifesten oposar-se a la idea de Forces de Defensa, no s’oposen, ans el contrari, a la participació en missions de pau internacionals.

La participació d’unes Forces de Defensa catalanes a l’OTAN perd suport, tot i ser l’opció triada com a majoritària. La composició en termes de record de vot dels qui responen negativament ens mostra un major rebuig entre els votants no independentistes que entre els independentistes.

Catalunya, membre de l’OTAN?
Si No
Votants de forces independentistes 53% 47%
Votants de forces no independentistes 50% 50%

En conclusió, segueix havent-hi un suport ampli a la participació exterior i la coordinació internacional amb organitzacions com l’OTAN d’unes Forces de Defensa pròpies, en el cas que Catalunya esdevingui independent. Pel que fa a la pregunta primordial, sobre les pròpies Forces de Defensa, constatem que el moment polític que viu el projecte independentista afecta el pensament sobre el seu projecte en política de defensa. A major incertesa d’aquest, més indecisió sobre la necessitat de política de defensa. Una situació inversa a la del 2017, un moment amb unes altes expectatives del projecte independentista, que era correspost per una major certesa de la necessitat d’una política de defensa.

DESCARREGUEU AQUÍ EL BARÒMETRE 2018