• Publicacions

  Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya III: la Força Terrestre

  La Força TerrestrePrimera fase: vertebrant la força En un termini de cinc anys haurà d’estar operatiu el que serà l’espinada de la Força Terrestre de les FDC: l’Estat Major, un centre de formació militar, i una primera unitat de combat de dimensió batalló, amb les unitats de suport necessàries per al seu funcionament.   L’Estat Major, és el cos d’oficials encarregats d’assessorar tècnicament als caps superiors de l’exèrcit, de distribuir les ordres i de vetllar per llur compliment. En definitiva, planificar i dirigir elfuncionament de l’organització militar.   El centre de formació militar serà responsable de formar en un primer moment tot el personal que s’incorpori a la Força Terrestre, tant tropa com sots-oficials…

 • Publicacions

  Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya II: la Força Aèria

  La Força AèriaPrimera fase: control de l’espai aeri, mobilitat i emergències  Malgrat que les amenaces convencionals contra el nostre espai aeri són pràcticament nul·les, això no és motiu perquè Catalunya se’n desentengui. El control del nostre espai aeri, així com de les aigües territorials, serà una exigència de la comunitat internacional si realment volem ser tinguts en compte. En qualsevol cas, tenim l’avantatge de poder destinar-hi els mitjans que siguin realment necessaris, tot evitant-nos els costosos processos de transformació que s’estan duent a terme en la majoria de forces aèries occidentals.  

 • Altres

  Nova plataforma, la mateixa tasca

  Arran del ressò mediàtic que va tenir la publicació del document “Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: la Força Naval” els integrants de la sectorial de Defensa de l’ANC hem decidit crear aquesta nova plataforma on publicar les nostres anàlisis i propostes sobre la política de defensa d’una futura Catalunya independent, sense comprometre amb les nostres opinions el conjunt de l’ANC i no entorpir la seva tasca dreçada a l’objectiu immediat d’assolir la independència del nostre país. Hem triat el nom de “Societat d’Estudis Militars” i la imatge de Lluís Nicolau d’Olwer com a homenatge a l’organització original però sense compartir-ne els objectius ni les formes. Aquesta…