Altres

Nova plataforma, la mateixa tasca


Arran del ressò mediàtic que va tenir la publicació del document “Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: la Força Naval” els integrants de la sectorial de Defensa de l’ANC hem decidit crear aquesta nova plataforma on publicar les nostres anàlisis i propostes sobre la política de defensa d’una futura Catalunya independent, sense comprometre amb les nostres opinions el conjunt de l’ANC i no entorpir la seva tasca dreçada a l’objectiu immediat d’assolir la independència del nostre país.

Hem triat el nom de “Societat d’Estudis Militars” i la imatge de Lluís Nicolau d’Olwer com a homenatge a l’organització original però sense compartir-ne els objectius ni les formes. Aquesta nova Societat d’Estudis Militars encara la qüestió de la política de defensa d’una futura Catalunya independent des d’un punt de vista teòric i amb una aproximació que vol ser acadèmica (o tant acadèmica com sigui possible malgrat el fet lamentable que a Catalunya no s’imparteixin cap mena d’estudis sobre temes de defensa o d’anàlisi estratègica).

Així doncs, els objectius fundacionals de la Societat d’Estudis Militars són els mateixos que els de la sectorial de Defensa de l’ANC

Una de les estructures d’Estat de la qual tots els estats -d’una dimensió econòmica i demogràfica similar a la nostra- del nostre entorn disposen és una política de defensa.

Havent copsat aquesta realitat, és el nostre objectiu analitzar els diferents models de política de defensa existents, les necessitats en aquest àmbit del nostre futur Estat, i fer propostes sobre les estructures de defensa més adients per al nostre país.

Per això, procedirem a la publicació dels documents II i III del Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya, corresponents a la Força Aèria i a la Força Terrestre, respectivament, però sota l’encapçalament del SEM, ja no sota el de l’ANC.

Malgrat que pugui semblar estrany, ens reivindiquem com a continuadors de la tasca endegada per la sectorial de Defensa de l’ANC i, com que no volem reescriure el passat, n’assumim els documents que marquen les línies de treball, els quals, mentre restin penjats al web de l’ANC es podran consultar aquí:

Per què Defensa?
Estructures de Defensa d’alguns estats: petit estudi comparatiu
Una anàlisi estratègica
Doctrina militar: desenvolupament d’un model propi
Guerra i societat: estructures de defensa en la història de Catalunya
Estructures d’Estat: els serveis d’intel·ligència
Anàlisi de la política de defensa dels Països Nòrdics
– Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: la Força Naval