Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya II: la Força Aèria

La Força Aèria

Primera fase: control de l’espai aeri, mobilitat i emergències 

Malgrat que les amenaces convencionals contra el nostre espai aeri són pràcticament nul·les, això no és motiu perquè Catalunya se’n desentengui. El control del nostre espai aeri, així com de les aigües territorials, serà una exigència de la comunitat internacional si realment volem ser tinguts en compte. En qualsevol cas, tenim l’avantatge de poder destinar-hi els mitjans que siguin realment necessaris, tot evitant-nos els costosos processos de transformació que s’estan duent a terme en la majoria de forces aèries occidentals.