Les forces poloneses i la realpolitik

Hem parlat del paper de les forces de defensa com a eina de reforç de la política exterior. En aquest article ens proposem exemplificar-ho amb el cas de Polònia. Més enllà de les fílies i fòbies de cadascú, és evident que aquest país s’ha convertit en un actor important a nivell europeu, i un soci preferent per part dels Estats Units. Les seves capacitats militars en són l’element fonamental.

En la trobada dels ministres de defensa de l’OTAN, el passat mes de juny, s’aprovà adoptar la iniciativa coneguda com a “Four Thirties”. Aquesta consisteix en 30 batallons mecanitzats, 30 esquadrons de caça i 30 vaixells de combat, disponibles en 30 dies. La mesura, si bé no augmenta les unitats ja existents, sí que en redueix substancialment el temps de resposta. A ningú se li escapa que aquestes mesures estan enfocades a una tasca dissuasòria en cas d’una escalada de tensió amb Rússia. Com en altres missions, diferents unitats es rellevaran successivament en aquest grau de disponibilitat. Es preveu que aquest dispositiu  s’implementi el 2020.

Anem, doncs, a veure que hi podria aportar Polònia. En primer lloc cal dir que és dels pocs països de l’Aliança que ja compleixen amb el requeriment d’aportar el 2% del PIB a la defensa. Seguidament passem a desgranar punt per punt les seves forces.

Forces terrestres

Tancs PT-91 i vehicles Rosomak – Exercici Dragon 17 – Font: Ministeri de Defensa de Polònia

La iniciativa “Four Thirties” estableix 30 batallons mecanitzats (ja siguin de tancs o d’IFVs(1)). Actualment Polònia disposa d’onze batallons cuirassats, quatre dels quals amb tancs del tipus Leopard 2 (versions A4 i A5), quatre amb tancs PT-91 i tres més amb equipats amb T-72M1. Respecte als batallons mecanitzats, Polònia n’opera disset, equipats amb el BWP-1.(2) Veiem com, només comptant amb les forces poloneses, l’OTAN tindria coberts 28 dels 30 batallons que demana. Com hem dit però, aquestes forces actuaran sobre una base de rotativa. És a dir, només una fracció haurà d’estar disponible per combatre en 30 dies. Tanmateix, la proximitat de Polònia al teatre d’operacions, fa que la majoria de les seves forces puguin ser desplegades ràpidament. Tampoc hem de perdre de vista que en cas d’esclatar un conflicte amb Rússia, amb molta probabilitat, la majoria de ponts viaris i ferroviaris serien un objectiu prioritari, ralentint així l’enviament de reforços de l’Aliança a través de l’Europa central.(3) Hem de remarcar alhora, que en un conflicte d’alta intensitat, poder reemplaçar les pèrdues de personal i material ràpidament és vital. En aquest cas, Polònia compta amb 505 tancs T-72 addicionals en dipòsits.

Forces aèries

Les forces aèries poloneses disposen de cinc esquadrons de caça. D’aquests, dos estan equipats amb aparells MiG-29A/UB i tres amb F-16C/D Block 52+.(4) Cal afegir també que la mitjana d’hores de vol de l’aviació polonesa es troba entre 160-200 hores de vol anuals per cada pilot. Una xifra no prou satisfactòria pels estàndards de l’OTAN. El mateix que hem plantejat per les forces mecanitzades, val per l’aviació: en ser a tocar del teatre d’operacions es podrien comptar com a disponibles. Així doncs, amb els seus cinc esquadrons de caça, Polònia podria cobrir una sisena part dels requerits pel dispositiu “Four Thirties” .

Forces navals

Finalment, entrem en les naus de la Marina polonesa. Essent una força especialitzada en la defensa del litoral, disposa de poques grans unitats de superfície. En aquest cas, dues fragates polivalents de la classe Oliver Hazard Perry, produïdes als EUA.  Ara bé, si ens fixem en la seva arma submarina, la situació canvia notablement. S’hi poden comptar 4 submarins Kobben i 1 de la classe Kilo, de fabricació alemanya i soviètica respectivament.(5)  En aquest cas, l’aportació polonesa en unitats de superfície seria bastant limitada, oimés pensant que les fragates Perry no estaven pensades per aguantar atacs de saturació amb míssils de creuer–i aquesta seria una situació ben probable en un conflicte amb Rússia. En un mar tancat com el Bàltic, qualsevol unitat de superfície més gran que una corbeta té bastants punts per convertir-se en una diana mòbil, i és en aquest context que els submarins polonesos prenen major importància. Tot i no tenir la capacitat ofensiva d’una fragata o un destructor, ens n’ofereixen d’altres gens negligibles: negació d’àrea, reconeixement, inserció de forces especials i minat ofensiu.

Conclusions

Polònia, amb la seves capacitats militars, pot jugar un rol important en l’arena internacional. Més encara quan durant les dues darreres dècades la majoria de governs europeus han retallat les seves forces, així com re-dissenyat per operacions contra-insurgència. Ens trobem amb la paradoxa doncs, que Polònia pot desplegar més tancs que Alemanya.(6) Per descomptat, Varsòvia depèn dels seus aliats en el marc de l’OTAN i la UE, però el seu pes relatiu és superior al que s’esperaria pel seu pes demogràfic i econòmic. (7) Hi ajuda alhora, el fet que el capteniment nordamericà cap a Rússia és més proper al del Polònia que no pas el d’Alemanya o França.(8) No és cap casualitat doncs, que el quarter general de la missió nordamericana Atlantic Resolve , estigui situat a la ciutat polonesa de Poznan.(9) Finalment, seria negligent no parar atenció les contribucions que han realitzat les forces poloneses en missions internacionals. A l’Afganistan, en el marc OTAN, Polònia hi és present des del 2002, arribant a tenir-hi una força de fins a 2.630 efectius el 2010.(10) En la invasió de l’Irak el 2003, Polònia hi contribuí amb uns 200 efectius de les seves forces especials, i posteriorment amb un contingent que n’arribà a tenir 2.400, i assumint ensems el control de la Multi-National Division Center-South (sota la qual hi havia també el contingent espanyol). (11) En ambdós desplegaments, el contingent polonès superava numèricament l’espanyol (país amb major població i PIB que Polònia dins la UE), així com també s’implicà en tasques de major responsabilitat. És per això que, si ens apartem del soroll polític i mediàtic diari, el que acaba comptant és la realpolitik.

 

(1) IFV: Infantry Fighting Vehicle = vehicle de combat d’infanteria: transport cuirassat de tropes propulsat per rodes o per oruga, que compta, a més, amb armes de suport com metralladores de gran calibre o canons automàtics

(2) Segons l’IISS Military Balance 2017 (p. 145), el nombre d’MBTs sense agrupar-los en unitats és el següent: 152 Leopard 2A4; 105 Leopard 2A5; 233 PT-91 Twardy; 505 T-72/T-72M1D/T-72M1. Respecte als IFVs: BWP-1 1.261 Hem comptat només els batallons equipats amb IFVs amb tracció sobre cadenes i no sobre rodes, ja que són els que tenen major possibilitat de supervivència en un combat entre forces blindades. En cas de comptar-los, això hi sumaria 700 vehicles Rosomak.

(3) Amb el desplegament de míssils balístics Iskander a Kalinigrad, les forces russes poden atacar objectius fins a 500 km. Vegeu: Williams, I.; “The Russia-NATO A2AD environment”; CSIS 3/1/17

(4) Íbid, p.146: 98 caces: 26 MiG-29A, 6 MiG-29UB, 36 F-16C Block 52+ i 12 F-16D Block 52+

(5) Íbid, p.145. Els submarins de la classe 207 (Kobben), tot i ser unitats costaneres, disposen de vuit tubs de torpedes de 533 mm. Els de la classe Kilo en tenen 6 del mateix calibre.

(6) Íbid, pp, 116-117, 145. Tot i que la Bundeswehr pugui presentar models més avançats del Leopard 2 (306 de les versions A6 i A7), el l’Exèrcit polonès el disposa de 985 (480 de moderns o actualitzats i 505 de “vells” T-72).

(7) Amb dades de l’Eurostat del 2017, Polònia compta amb una població de 37,97 milions d’habitants i un PIB de 465.604 M€. Això la situa en el 6è i 8è llocs respectivament dins la Unió Europea.

(8) Colibasanu, A.; “Poland’s Rising Leadership Position ; Geopolitical Futures; 11-5-2017: “With Western Europe disinclined to prioritize any potential Russian threats, Poland is slowly acting as a small regional leader by working with countries to establish and support common initiatives such as defense against Russia.”

(9) El quarter de Poznan està pensat per al comandament d’una força de 5.000 efectius. De  forma rotativa (en períodes de nou mesos), s’hi combinen forces mecanitzades i heliportades. Això són:  89 tancs, 125 IFVs, 18 peces d’artilleria autopropulsada (SPGs), 58 helicòpters de transport mitjans, 18 helicòpters de transport pesant i 24 helicòpters d’atac.

(10) Per les xifres concretes veure: NATO and Afganistan –  Placemats Archive . Per conèixer les unitats desplegades i els torns de servei de la “Task Force White Eagle” veure: Polish Military Contingent in Afghanistan.

(11) Carney, A. “Allied Participation in Operation Iraqi FreedomCenter of Military History, United States Army, 2011. Pel contingent polonès, pp.98-100. Pel contingent espanyol, pp.110-112.