Traducció de l’Estratègia Oficial de les Forces de Defensa d’Israel

Soldats de la Brigada de Cerca i Rescat de les IDF. 4/10/2014 (Alexi Rosendeld; Unitat de Premsa de les FDI CC BY-NC 2.0)

Des de la Societat d’Estudis Militars hem anat compartint documents oficials sobre defensa, tot traduint-los al català. En aquesta ocasió, hem escollit l’estratègia oficial de les Forces de Defensa d’Israel (FDI).

Ha estat la primera en ser feta pública (2015), i va ser traduïda a l’anglès pel Belfer Center, de l’Universitat de Harvard (2016). Aquesta versió és la que hem utilitzat per fer-ne la versió en català.

És destacable el canvi d’enfocament de les FDI cap a amenaces sub-estatals així com contra armes d’alta trajectòria (coets i míssils balísitcs). Hi ha una assumpció explícita que les amenaces per part d’estats, decauen en el que són les seves fronteres. En cap cas però, es perden elements característics de les IDF, com l’esperit ofensiu o la capacitat de sobreposar-se a circumstàncies adverses i confuses.