Escoles d'Estiu

I Escola d’Estiu SEM – 2020

Bo i seguint el nostre objectiu fundacional, des de la SEM hem cregut adient recopilar, repassar i aprofundir els coneixements en polítiques de defensa. Per això estem organitzant una Escola d’Estiu pels associats, però oberta a tothom que li interessi, on poder escoltar i debatre sobre diversos aspectes del nostre camp d’estudi. En aquesta primera edició de l’Escola d’Estiu hem inclòs aspectes molt diversos, per assolir una visió holística de les polítiques de defensa. El programa orientatiu és el que segueix:

– L’Exèrcit de Catalunya 1936-37; l’Escola de Guerra de Pins del Vallès; la Comissió d’Indústries de Guerra
– Teoria de la guerra
– Escenaris geopolítics de present i de futur: Catalunya al món any 2020, any 2050 i més enllà; velles i noves amenaces, el concepte de seguretat nacional
– Propostes geoestratègiques i doctrinals per a una Catalunya independent
– Propostes de dimensionament de les FDC: Força Naval, Força Aèria, Força Terrestre
– Serveis d’intel·ligència i el domini “ciber”
– Aspectes socioculturals de la creació d’unes forces de defensa en un nou Estat
– Taller de wargaming

La nostra previsió és que duguem a terme l’Escola d’Estiu des del divendres 14 d’agost al vespre fins el diumenge 16 a la tarda, amb pernoctes àpats inclosos, en un lloc de la zona del Montseny, encara per confirmar.

La quota d’inscripció és de 70€ per als associats a la SEM, i de 120€ per als no associats.

Aquí trobareu el formulari de preinscripció. Un cop omplert, us enviarem un correu-e amb les instruccions per fer el pagament de la inscripció.

Evidentment, no som aliens a les circumstàncies creades pel COVID-19, i totes les nostres previsions estan subjectes a l’evolució de les mesures governamentals al respecte.