Traducció del document “Resiliència”

Diferents serveis civils i militars en l’Exercici Aurora 2017 // Imatge de Försvarsmakten

Ja podeu consultar la traducció del document “Resiliència El concepte de la Defensa Total i el desenvolupament de la defensa civil 2021-2025“, publicat per la Comissió de Defensa de Suècia el 2017. Tot i que la “defensa total” no és quelcom pas nou, aquest va ser actualitzat arran del deteriorament de l’entorn de seguretat del Bàltic. Com amb els anteriors documents de defensa que hem traduït, la SEM té com a objectiu posar llum a un camp sovint omès quan es prenen com a model els països nòrdics a casa nostra.