Traducció dossier de premsa Operació Barkhane

Compartim la traducció del dossier de premsa de l’Operació Barkhane. Per les informacions esporàdiques que ens arriben de la situació al Sahel, hem considerat escaient traduir aquest document. Malgrat no ser un “llibre blanc” com els que habitualment compartim, creiem …

Staff ride

Què és? Segons el manual de l’Exèrcit dels Estat Units: “Un Staff ride (cavalcada de l’estat major) consisteix en un estudi preliminar sistemàtic de la campanya escollida, una visita extensiva als llocs reals associats amb aquesta campanya, i l’oportunitat d’integrar …