Staff ride

Què és?

Segons el manual de l’Exèrcit dels Estat Units: “Un Staff ride (cavalcada de l’estat major) consisteix en un estudi preliminar sistemàtic de la campanya escollida, una visita extensiva als llocs reals associats amb aquesta campanya, i l’oportunitat d’integrar les lliçons que es desprenen de cadascun. Preveu una implicació màxima dels estudiants abans d’arribar al lloc per garantir una anàlisi raonada, i una discussió. Un Staff ride, així doncs, enllaça un esdeveniment històric, l’estudi preliminar sistemàtic, i el terreny real, per donar lloc a una anàlisi de la batalla en tres dimensions. Consta de tres fases diferenciades: estudi preliminar, estudi de camp i integració.”

Aquesta definició es correspon a l’Staff ride conegut com de “tipus Leavenworth”, i que l’exèrcit dels Estat Units porta més de 100 anys duent a terme, especialment a les batalles de llur guerra civil.

Per què ho fem?

L’Staff ride és una eina emprada a bastament en la formació dels oficials de la majoria de forces de defensa. Mitjançant l’estudi sistemàtic de batalles històriques, permet descobrir patrons de reeiximent i de fracàs en la conducció d’operacions militars passades, i projectar-les al futur, no només a nivell tàctic, sinó operacional, estratègic, i doctrinal.

No tenim notícia que al nostre país s’hagi emprat mai el concepte per dur a terme l’estudi de les batalles que hi han tingut lloc -i no són pas poques-, per això des de la SEM, en el nostre afany per innovar, divulgar la història militar de Catalunya i, en general, la cultura de defensa ens ha semblat oportú dur a terme aquesta activitat que us proposem.

On?

Els dies 13 i 14 d’agost de 1714 va tenir lloc a Talamanca (el Bages) una batalla entre les tropes catalanes comandades per Antoni Desvalls, marquès del Poal, i les borbòniques del comte de Montemar, resultant en victòria pel nostre exèrcit. Com és sabut, el mes següent s’esdevingué l’assalt final a Barcelona, després d’un setge de catorze mesos. Amb la caiguda de la capital del nostre país, acabava la darrera fase de la guerra de successió a la corona hispànica, i com a conseqüència de la derrota, el Principat de Catalunya deixà de ser un Estat, perdérem el nostre arranjament constitucional genuí, les institucions que ens eren pròpies, i les nostres forces de defensa.

Així doncs, la batalla de Talamanca és la darrera victòria -pírrica- de l’exèrcit de Catalunya, que poc després seria dissolt. Tanmateix, pel tipus de terreny, i pel tipus de tropes que van participar-hi al nostre bàndol, creiem que és molt interessant d’estudiar, i que se’n poden extreure lliçons doctrinals valuoses.

Quan?

La fase d’estudi preliminar tindrà lloc el dijous 8 d’octubre, de sis de la tarda a vuit del vespre, al campus Mundet de la Universitat de Barcelona. No obstant això, per un aprofitament adient de l’activitat, els assistents hauran de dur els deures fets de casa, amb unes lectures que us facilitarem.

La fase d’estudi de camp tindrà lloc el dissabte 10 d’octubre, de vuit del matí a una del migdia, a Talamanca. Cal tenir en compte que en aquesta fase es recorrerà a peu el camp de batalla, i el terreny és abrupte.

La fase d’integració tindrà lloc el mateix dissabte 10 d’octubre, de tres a cinc de la tarda, també a Talamanca.

Cadascú ha d’arribar a Talamanca per mitjans propis.

Entre la fase de camp i la fase d’integració anirem a dinar a un restaurant del poble, l’àpat se’l paga cadascú a part.

Com m’inscric?

La inscripció és de franc per als socis de la SEM, i val 10€ per a qui no en sigui soci.

Tothom s’ha d’inscriure mitjançant aquest formulari.

Un cop omplert, us enviarem un correu-e amb les instruccions per fer el pagament de la quota d’inscripció, si escau.

Les places són limitades a 20 persones, per ordre d’inscripció i pagament estricte. El termini és fins divendres 2 d’octubre.