Traducció dossier de premsa Operació Barkhane

Compartim la traducció del dossier de premsa de l’Operació Barkhane. Per les informacions esporàdiques que ens arriben de la situació al Sahel, hem considerat escaient traduir aquest document. Malgrat no ser un “llibre blanc” com els que habitualment compartim, creiem que disposar d’aquesta panoràmica.