Baròmetre 2020 sobre política de defensa

Suport consolidat dels joves i les dones a unes forces de defensa, malgrat una lleugera davallada.

En la quarta edició del baròmetre sobre política de defensa (encarregat a GESOP) , els partidaris de que Catalunya disposés d’unes forces de defensa en cas d’independència baixen lleugerament. Concretament el Sí obté un 42,8% i el No un 45,4%. Tot observant però les anteriors edicions, aquesta fluctuació no ens ha de sorprendre, com no ho fa la de partidaris i detractors de la independència. Creiem, doncs, que hi ha una correlació directa entre el suport a la independència i el suport a que una Catalunya independent disposi d’unes forces de defensa.

Si observem les dades amb detall, veiem que les dones, els joves i els votants de centre i dreta són els més partidaris de que una Catalunya independent disposi d’unes forces de defensa.

Respecte a la participació en missions internacionals de pau, el suport es manté sòlid, amb un 71,3%. Aquesta és transversal en tots els àmbits: sexe, edat, llengua, ideologia i sentiment de pertinença.

Quan es pregunta sobre si s’estaria d’acord en que una Catalunya independent formés part de l’OTAN, el Sí es torna a imposar per quart any consecutiu: 47,2% vs 34,9%. És especialment destacable que les franges entre els 16 i els 44 anys d’edat és on hi ha més suport (per damunt del 56%). Respecte als record de vot, tots els votants excepte els de la CUP són partidaris de que Catalunya continués dins l’OTAN.

En conclusió, en un context internacional endurit, és remarcable veure com entre la societat catalana hi ha un suport en ser-ne elements actius. Recorden que les missions de pau de l’ONU, no estan exemptes de l’ús de la força. Menys encara la participació a l’OTAN, on el context de tensió a l’Europa oriental implica uns compromisos importants. Malgrat les fluctuacions en el suport a les forces de defensa, convé posar en perspectiva aquestes dades. Les respostes favorables a la segona i tercera pregunta, obliguen en darrera instància de dotar-se de les eines per a fer-les efectives. I aquestes no són cap d’altres que les futures Forces de Defensa de Catalunya.

DESCARREGUEU EL DOCUMENT AQUÍ