Publicacions

Clausewitz: una breu introducció

Clausewitz és possiblement l’autor més influent en el pensament militar contemporani. Conscients de la importància del seu coneixement, des de la Societat d’Estudis Militars (SEM) vam decidir posar fil a l’agulla. Però justament pel respecte que es mereix la seva obra monumental, era escaient anar de menys a més, i no abordar encara la traducció de Vom Kriege (De la Guerra). 

Sir Michael Howard (1922-2019) juntament amb Peter Paret (1924-2020), realitzà la traducció de Vom Kriege a l’anglès més reconeguda (Princeton 1976). Pocs anys després, realitzà una versió sintètica del pensament del militar prussià dins la col•lecció “Very Short Introductions” d’Oxford University Press. Justament per la seva combinació rigorosa i didàctica, creiem que és un bon punt de partida.

Per fer la vostra reserva, ompliu aquest formulari, tot indicant si preferiu que us l’enviem o recollir-lo vosaltres mateixos. Sens dubte, el regal ideal per aquest Nadal.