Articles i anàlisi

Independències unilaterals i forces de Defensa: Eslovènia i Estats bàltics

Arran de la participació de la SEM al Congrés d’independències unilaterals organitzat per l’ANC (https://independenciesunilaterals.assemblea.cat/) amb la ponència sobre Seguretat i Defensa, hem cregut adient tornar-vos a enllaçar l’article sobre Eslovènia que vàrem publicar el 2018: https://www.estudismilitars.cat/2018/12/10/notes-sobre-la-via-eslovena/

A l’ensems que fer-vos avinent l’article sobre els Estats Bàltics que hem confegit per preparar aquesta ponència, que trobareu en aquest enllaç.