Articles i anàlisi

Acord de govern: defensa absent

Des de la Societat d’Estudis Militars, think tank dedicat a la creació de coneixement sobre política de defensa,  constatem l’absència de propostes en l’àmbit de la política de defensa en l’acord de govern signat entre ERC i Junts per Catalunya, i recolzat per la CUP. Aquest fet no és pas nou, però no pas per això menys greu.

Com hem dit en reiterades ocasions, no es pot esperar cap mena de reconeixement internacional si des del Govern de Catalunya no es planteja com es cobriran les capacitats defensives que actualment aporta l’Estat espanyol. En el cas del Govern d’Escòcia, s’han formulat propostes en aquest sentit, que la SEM ja va fer traduir i publicar en el seu moment.

Des de la SEM, i després d’estudiar els casos de diversos països amb unes condicions socials, econòmiques, estratègiques i de població semblants a les de Catalunya, hem plantejat diversos models de defensa en les nostres publicacions i, molt destacablement, amb els seminaris que realitzem cada any amb especialistes internacionals. Enguany a més, l’ANC s’ha sumat a la visió realista de les relacions internacionals i hi hem aportat la nostra visió al Congrés d’Independències Unilaterals organitzat per la mateixa entitat els passats 7 i 8 de maig.

Des de la Societat d’Estudis Militars continuarem la nostra tasca, i emplacem al Govern de la Generalitat a formular propostes creïbles en política de defensa. De no fer-ho, la comunitat internacional continuarà percebent l’independentisme català com a quelcom poc seriós i, per tant, només com a argument polític exclusivament per al consum intern.