Associa’t

La SEM no és un projecte ni una marca individual o de grup, pretén ser una entitat estructurada, institucionalitzada i ha de sufragar-se i retre comptes davant la seva base social, compromesa amb el projecte de l’entitat i les seves línies d’acció. Per a això oferim a les persones que hi estiguin d’acord la possibilitat d’esdevenir socis. Els socis podran ser-ho de tres formes diferents:

  • Soci Col·laborador: Realitzarà una aportació de 100€ / any. Els socis col·laboradors, seran puntualment informats de les activitats de la SEM i cridats a participar en les seves activitats.
  • Soci Promotor: Realitzarà una aportació de 500€ / any. Addicionalment a l’anterior, els socis promotors seran cridats a participar en una activitat exclusiva a l’any.
  • Soci Protector: Realitzarà una aportació de 1.000€ / any. Addicionalment a l’anterior, els socis protectors seran cridats a participar en dos activitats exclusives a l’any.

    Tria la modalitat:

    * Les vostres dades de contacte quedaran emmagatzemades en un fitxer automatitzat titularitat de la Societat d’Estudis Militars . Si voleu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició regulats a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, només cal que adreceu un escrit a: info [AT] estudismilitars . cat