Baròmetre i enquestes

 • Baròmetre i enquestes

  Baròmetre 2022

  El 6è baròmetre de Política de Defensa a Catalunya mostra que un 44,8%, els enquestats són partidaris de disposar d’unes Forces de Defensa Catalanes, superant en 2,1 punts als contraris. El suport mitjà en les sis edicions és del 46,02%, a  4,59 punts de diferència dels detractors. El suport a les missions internacionals de pau continua al voltant dels 7 de cada 10 enquestats, i la continuïtat dins l’OTAN assoleix el 52,5% Per sisè any consecutiu la Societat d’Estudis Militars publica els resultats del Baròmetre de Política de Defensa de Catalunya, encarregat a l’empresa GESOP. Enguany els partidaris de disposar d’unes forces de defensa catalanes se situen en el 44,8%,…

 • Baròmetre i enquestes

  Baròmetre de política de defensa 2021

  En el baròmetre sobre política de defensa d’enguany, el 51% dels enquestats respongueren afirmativament respecte a dotar-se d’unes forces de defensa equivalents a les d’altres països europeus. Els contraris es situen a deu punts de distància, essent el 40,4%. La Societat d’Estudis Militars encarrega aquesta enquesta a Gesop des del 2017, i es pot constatar la tendència a l’alça quan es veu la seqüència. El suport a les missions de pau de l’ONU segueix essent àmpliament majoritari: 70,06% El suport a romandre a l’OTAN es manté estable, assolint el 50,08% del sí entre ens enquestats. A la Societat d’Estudis Militars ens complau copsar que la població tendeix cada cop més…

 • Baròmetre i enquestes

  Baròmetre 2020 sobre política de defensa

  Suport consolidat dels joves i les dones a unes forces de defensa, malgrat una lleugera davallada. En la quarta edició del baròmetre sobre política de defensa (encarregat a GESOP) , els partidaris de que Catalunya disposés d’unes forces de defensa en cas d’independència baixen lleugerament. Concretament el Sí obté un 42,8% i el No un 45,4%. Tot observant però les anteriors edicions, aquesta fluctuació no ens ha de sorprendre, com no ho fa la de partidaris i detractors de la independència. Creiem, doncs, que hi ha una correlació directa entre el suport a la independència i el suport a que una Catalunya independent disposi d’unes forces de defensa. Si observem…

 • Baròmetre i enquestes

  Catalonia’s defence policy survey 2019

  This year the Military Studies Society (SEM) ordered for the third time the survey on the defence policy of Catalonia. As the other times, GESOP has carried out 1,605 interviews with people from all over the Principality of Catalonia. We can announce that a majority of Catalans agree that Catalonia should have defence forces in case it becomes independent. Let’s see so, the detailed results for everyone of the questions 1 – IN THE EVENT THAT CATALONIA BECOME AN INDEPENDENT COUNTRY, WOULD YOU AGREE TO HAVE DEFENCE FORCES COMPARABLE TO THOSE OF OTHER EUROPEAN COUNTRIES, SIMILAR TO CATALONIA? A 49.6% responded favorably, surpassing 10.9 points to those against, which are…

 • Baròmetre i enquestes

  Baròmetre sobre política de defensa de Catalunya 2019

  Enguany la SEM ha encarregat per tercera vegada en baròmetre sobre la política de defensa de Catalunya. Com en les darreres dues ocasions, l’empresa GESOP ha realitzat 1.600 entrevistes a persones d’arreu del Principat. Podem anunciar doncs, que hi ha una majoria de catalans d’acord amb que Catalunya disposi d’unes forces defensa en cas que esdevingui independent. Desgranem doncs, els resultats per cadascuna de les tres preguntes 1 – EN CAS QUE CATALUNYA ESDEVINGUI UN PAÍS INDEPENDENT, ESTARIA D’ACORD QUE DISPOSÉS D’UNES FORCES DE DEFENSA EQUIPARABLES A LES D’ALTRES PAÏSOS EUROPEUS SEMBLANTS A CATALUNYA? Un 49,6% hi respon favorablement, superant en 10,9 punts als contraris, que en són un 38,7%.…

 • Baròmetre i enquestes

  LA MAJORIA DE VOTANTS INDEPENDENTISTES VOL QUE UN ESTAT CATALÀ DISPOSI DE FORCES DE DEFENSA

  UN 70% DELS ENQUESTATS, A FAVOR DE LA PARTICIPACIÓ EN MISSIONS DE PAU INTERNACIONALS La SEM publica per segona vegada el Baròmetre de la Defensa de Catalunya, l’enquesta anual que pregunta els catalans sobre unes Forces de Defensa pròpies en un futur estat català independent. En aquesta segona ocasió també s’ha encarregat el treball de camp a l’empresa GESOP. L’informe de la qual fem públic de forma transparent, com ja vam fer el 2017. El nostre anàlisi de l’enquesta, que inclou creuaments de dades no presents a l’informe de GESOP, és el que segueix: Els resultats mostren un empat tècnic entre partidaris i detractors de disposar de Forces de Defensa…