Publicacions

 • Publicacions

  La defensa es contraposa al benestar?

  Caça JAS 39 Gripen en una fàbrica de Saab. Font: Business Insider Us oferim el document que tanca la sèrie “Pau, benestar i defensa”. Un dels tòpics més habituals en contra de disposar d’unes forces armades és que la despesa que aquestes comporten va en perjudici del benestar i el desenvolupament de les societats. Si bé, per sort, no tothom s’ho creu, encara hi ha persones a Catalunya que, a causa del segrest de l’opinió pública per part del lobby pacifista, tenen assimilat aquest tòpic. Ens proposem amb aquest breu estudi demostrar que aquesta incompatibilitat no només és falsa, sinó que els països amb un grau més alt de benestar,…

 • Publicacions

  Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya III: la Força Terrestre

  La Força TerrestrePrimera fase: vertebrant la força En un termini de cinc anys haurà d’estar operatiu el que serà l’espinada de la Força Terrestre de les FDC: l’Estat Major, un centre de formació militar, i una primera unitat de combat de dimensió batalló, amb les unitats de suport necessàries per al seu funcionament.   L’Estat Major, és el cos d’oficials encarregats d’assessorar tècnicament als caps superiors de l’exèrcit, de distribuir les ordres i de vetllar per llur compliment. En definitiva, planificar i dirigir elfuncionament de l’organització militar.   El centre de formació militar serà responsable de formar en un primer moment tot el personal que s’incorpori a la Força Terrestre, tant tropa com sots-oficials…

 • Publicacions

  Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya II: la Força Aèria

  La Força AèriaPrimera fase: control de l’espai aeri, mobilitat i emergències  Malgrat que les amenaces convencionals contra el nostre espai aeri són pràcticament nul·les, això no és motiu perquè Catalunya se’n desentengui. El control del nostre espai aeri, així com de les aigües territorials, serà una exigència de la comunitat internacional si realment volem ser tinguts en compte. En qualsevol cas, tenim l’avantatge de poder destinar-hi els mitjans que siguin realment necessaris, tot evitant-nos els costosos processos de transformació que s’estan duent a terme en la majoria de forces aèries occidentals.