En aquest apartat hi podeu trobar els documents que hem anat elaborant des del 2012. Primer com a comissió sectorial de Defensa de l’ANC, i des del 2014 com a SEM.

Papers de treball / Working Papers

Nº0 DEFENSAR UNA CATALUNYA INDEPENDENT (CAT) 12/1/2018

Nº0 DEFENDING AN INDEPENDENT CATALONIA (ENG) 12/1/2018

Llibres

DDAA – POLÍTICA DE DEFENSA I ESTAT PROPI – EDITORIAL BASE – 2017

Documents

– Una anàlisi estratègica + Apèndix 2015 Situació geopolítica a les fronteres de la Unió Europea 29/7/2015

Risk assesment on Russian naval presence at Ceuta (ENG) 27/6/2016

Analisi de risc de la presència naval russa a Ceuta (CAT) 27/5/2016

– Defence Budget Guiding principles, objectives, and distribution in time (ENG) 3/6/2015

Pressupostos de Defensa: Principis rectors, objecius i periodització (CAT) 3/6/2015

La Defensa es contraposa al benestar? 27/5/2015

Pau i Defensa segons el GPI 19/1/2015

DIMENSIONS OF THE CATALAN DEFENCE FORCES III: Army Blueprint (ENG)

DIMENSIONS OF THE CATALAN DEFENCE FORCES I:Air Force Blueprint (ENG)

DIMENSIONS OF THE CATALAN DEFENCE FORCES I: Navy Blueprint (ENG)

Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya III: la Força Terrestre 29/7/2014

Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya II: la Força Aèria 17/7/2014

– Dimensionament de les Forces de Defensa de Catalunya I: la Força Naval 30/6/2014

– Anàlisi de la política de defensa dels Països Nòrdics 23/4/2014

Estructures d’Estat els serveis d’intel.ligència 28/5/2013

Guerra i societat: Estructures de Defensa en la Història de Catalunya 16/4/2013

– Doctrina militar: desenvolupament d’un model propi 8/4/2013

– Una anàlisi estratègica 18/3/2013

– Estructures de Defensa d’alguns estats: petit estudi comparatiu 7/3/2013

– Qui ens defensa? Ens defensem sols o ens defensen els altres? 4/1/2013

– Per què Defensa? 24/12/2012